Met PACSonWEB kunnen op een eenvoudige manier onderzoeken van medische beeldvorming worden uitgewisseld tussen instellingen.

Afhankelijk van de workflow kan de de ontvanger kiezen om de beelden manueel of automatisch te importeren in het lokale PACS. De onderzoeken kunnen ook steeds eerst geraadpleegd worden in een webbrowser alvorens ze te importeren. Bij deze functionaliteiten zijn er meerdere mogelijkheden om met de correcte patiënt- en onderzoeksgegevens het onderzoek te laten importeren in het lokale PACS.

Dobco-schemas-CMYK
De use cases waarin de PACSonWEB beelduitwisseling vandaag wordt gebruikt:
  1. Ad hoc uitwisseling tussen ziekenhuizen waarbij de beelden van ziekenhuis A naar ziekenhuis B worden getransfereerd. Bv. PET-CT onderzoeken.
  2. Automatische uitwisseling van specifieke onderzoeken bijvoorbeeld in het kader van screening tussen eerste en tweede lezer.
  3. Het importeren van onderzoeken in combinatie met het patiënten portaal waarbij via het referentienummer het onderzoek kan geïmporteerd worden in het PACS van het ziekenhuis.