Door het geconsolideerde overzicht kan hij de resultaten consulteren en de beelden vergelijken die gemaakt zijn in verschillende zorginstellingen. Voor de afdeling medische beeldvorming betekent dit enerzijds een sterke verhoging van de service naar de (aanvragende) artsen doordat de beelden en verslagen zowel intern als extern snel ter beschikking zijn via een beveiligd portaal, en anderzijds een significante kostenbesparing omdat er geen CD’s en DVD’s meer hoeven gebrand te worden. De workflow op medische beeldvorming wordt vereenvoudigd omdat het proces geautomatiseerd wordt en de patiënt niet meer moet wachten op een medium met daarop de beelden.

De use cases waarin het PACSonWEB zorgverlenerportaal vandaag wordt gebruikt:

1. Het automatisch ter beschikking stellen van onderzoeken medische beeldvorming aan de externe aanvragende artsen.

Hoe het werkt? De onderzoeken worden automatisch, eventueel volgens een bepaalde filtering, ter beschikking gesteld aan de artsen waarbij er een koppeling plaatsvindt tussen de (nationale) ID van de aanvragende arts (of de arts in copy) en zijn gebruikersaccount. De onderzoeken verschijnen in een geconsolideerd overzicht van de arts. Indien de aanvragende arts dit wenst kan hij de onderzoeken ook ter beschikking stellen aan zijn collega’s binnen dezelfde groepspraktijk.

2. Het op vraag beschikbaar stellen van onderzoeken medische beeldvorming aan een externe zorgverlener in plaats van het maken van een CD,DVD of röntgenfilm.

Hoe het werkt? De verzender (applicatiebeheerder, secretariaat, radioloog) kiest vanuit de interface in PACSonWEB de onderzoeken die hij wenst ter beschikking te stellen voor de externe zorgverlener en deelt die onderzoeken met goedkeuring van de patiënt. De onderzoeken verschijnen in een geconsolideerd overzicht van deze gebruiker. Indien deze ontvanger geen account heeft, kan hij als alternatief inloggen met een combinatie van codes en een one-time-password.

3. Het vragen van een second opinion aan een externe arts.

Hoe het werkt? De radioloog deelt een onderzoek met een collega vanuit zijn lokale PACS via een URL integratie met de PACSonWEB sharing box. Hij kiest de ontvanger en geeft een bericht in. Hij kan vragen om een leesbevestiging te krijgen. De andere arts krijgt een notificatie via email en kan het onderzoek raadplegen via zijn account.

4. Het sturen van een melding naar de aanvragende arts bij het zien van een onverwachte of urgente bevinding door de radioloog, waardoor de aanvrager onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de betreffende bevinding.

Hoe het werkt? De radioloog stuurt een notificatie vanuit zijn lokale PACS via een URL integratie met de PACSonWEB sharing box. Hij kiest de ontvanger, kiest het type (urgent, onverwachte bevinding) en geeft een bericht in. Hij kan vragen om een leesbevestiging te krijgen. De andere arts krijgt een notificatie via email en kan onmiddellijk het verslag lezen en de beelden bekijken.