De back-end omgeving bestaat uit 3 belangrijke componenten: de webserver, de communicatieserver en de database. Deze componenten zijn ieder op zich schaalbaar over meerdere (virtuele) servers en redundant uitvoerbaar. Hierdoor kan de omgeving geschaald worden voor zowel kleine radiologiepraktijken op 1 enkele server, als zeer grote ziekenhuizen op meerdere servers. Door deze schaalbaarheid kan de omgeving ook uitgerust worden met één enkele testserver waarop de gehele configuratie kan getest worden. De omgeving integreert zich makkelijk met de bestaande infrastructuur van het ziekenhuis en is derhalve ook inpasbaar in de IT-policies van het ziekenhuis.