Het RIS is 100% webbased waardoor het binnen een browser eenvoudig te raadplegen is mits de correcte authenticatie van de gebruiker. De communicatie verloopt via http of https voor externe toegang. Voor lokale front-end integraties of om lokale randapparatuur aan te spreken communiceert het RIS met een daemon die op basis van WCF communiceert met de server.