De verpleegkundige die de werklijst wenst te raadplegen of de radioloog die voor een echo onderzoek de aanvraag wilt zien, kunnen dit beiden doen op een tablet. Via de browser van een IPAD, Android tablet, Surface … kan het RIS eenvoudig geraadpleegd worden.