Via PACSonWEB Homereading kan een radioloog buiten de muren van een ziekenhuis op een eenvoudige manier met spraakherkenning een (voorlopig) verslag maken van een onderzoek. Er zijn geen complexe VPN of Citrix implementaties nodig, geen remote PACS of RIS client-installaties en de arts kan eenvoudigweg met zijn eigen smartphone via spraakherkenning een verslag dicteren terwijl hij de beelden beoordeelt op een computer of tablet.

Beeld en verslag zijn steeds real-time gekoppeld en de gedicteerde tekst verschijnt simultaan op het scherm. Deze unieke innovatie zorgt ervoor dat een arts, bijvoorbeeld tijdens wachtdiensten, altijd en overal een verslag kan maken enkel gebruikmakend van een browser en zijn smartphone. Het verslag wordt nadien opgenomen in zijn normale workflow binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld als een voorlopig verslag dat moet worden gevalideerd. Dit systeem bespaart de arts tijd, werkt specialisatie tijdens diensturen in de hand en zorgt voor een flexibelere roosterplanning voor de radiologen.

Dobco-schemas-CMYK
Hoe het werkt:
1. De radioloog heeft via een account toegang tot de onderzoeken medische beeldvorming.
2. Via een app op zijn smartphone wordt zijn account gekoppeld en kan hij van elk onderzoek een (voorlopig) verslag maken gebruik makende van real-time spraakherkenning op de smartphone.
3. Het verslag wordt beschikbaar gesteld aan de aanvragende arts en wordt ook opgenomen in de normale workflow van medische beeldvorming.
4. Indien het een voorlopig verslag betreft, valideert de radioloog zijn verslag tijdens zijn normale workflow in het ziekenhuis.