De gebruikersinterface is 100% HTML5 web gebaseerd. De gebruiker kan op elke PC, tablet of smartphone het RIS raadplegen via de browser. Hierdoor zijn er geen limieten op het aantal computers waarop het RIS raadpleegbaar is, en worden upgrades gereduceerd tot het upgraden van enkel de (web)server.